AYAR EVİ

Küpelasyon ile Ayar Tanılama HizmetiKüpelasyon, maden cevherlerinin veya alaşımlı metallerin çok yüksek sıcaklıklarda işlendiği ve altın ve gümüş gibi soy metalleri kurşun, bakır, çinko, arsenik, antimon veya bizmut gibi cevherde mevcut baz metallerden ayırmak için kontrollü işlemlere sahip olduğu metalürjide bir arıtma işlemidir

Ayar Evi Laboratuvar Hizmetleri
XRF ile Ayar Tanılama HizmetiXRF (X-ışını floresansı), malzemelerin temel bileşimini belirlemek için kullanılan tahribatsız analitik bir tekniktir. XRF analizörleri, birincil bir X-ışını kaynağı tarafından uyarıldığında bir numuneden yayılan floresan (veya ikincil) X-ışınını ölçerek numunenin kimyasını belirler. Bir numunede bulunan elementlerin her biri, o belirli element için benzersiz olan bir dizi karakteristik floresan X-ışını (“parmak izi”) üretir, bu nedenle XRF spektroskopisi, malzeme bileşiminin kalitatif ve kantitatif analizi için mükemmel bir teknolojidir. XRF ölçümü 0.5 mikron derinliğine kadar çalışılır.
ICP ile Ayar Tanılama HizmetiAltın takı alaşımlarında altının tayini için ICP (indüktif olarak eşleşmiş plazma) yöntemi, küpelasyona alternatif olarak tek spektrometrik yöntemdir.

Etkinlikler