Sektöründe lider markalara çözümler üretiyoruz

Haziran 2020

Sizin için özelleştirebilir, ölçeklenebilir. Terzi işi çözümlerimiz ile tecrübe ve birikiminizi teknolojimizle birleştiriyoruz.

İş Süreç Yöne­ti­minin kamu sektö­rün­deki ilk başarılı örnek­le­rinden olan HEYBPM ile strateji, analiz, planlama, uygulama, izleme ve iyileş­tirme adım­la­rını uçtan uca yöne­te­bi­lir­siniz. İnovatif Proje Yönetimi yakla­şı­mımız ile sahada gerçek­leşme ile ofiste plan­la­mayı gerçek zamanlı senk­ro­nize edebi­lir­siniz.

Müşteri İlişk­il­erini bir adım öteye taşı­yarak satış sonrası ve  müşteri memnu­ni­ye­tini çağrı merkezi, iş akışları, görev yönetimi, B2B gibi araç­larla destek­li­yoruz.

Kullan­dı­ğınız platform ya da plat­form­ları iş zekası ile destek­li­yoruz.

Analiz ve iş geliş­tirme alt yapınızı plat­form­lardan bağımsız
olarak geliş­tir­me­nize olanak sağlı­yoruz.

hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!