Test Ofisi

Kupelasyon HizmetiKupelasyon, cevherlerin veya alaşımlı metallerin çok yüksek sıcaklıklarda işlendiği ve altın ve gümüş gibi asil metalleri kurşun, bakır, çinko, arsenik, antimon veya bizmut gibi baz metallerden ayırmak için kontrollü operasyonlara sahip olduğu metalurjide bir arıtma işlemidir. cevherde bulunur.
Laboratuvar Hizmetleri (Test Hizmetleri)XRF Test HizmetiXRF (X-ışını floresansı), malzemelerin elementel bileşimini belirlemek için kullanılan tahribatsız bir analitik tekniktir. XRF analizörleri, bir birincil X-ışını kaynağı tarafından uyarıldığında bir numuneden yayılan flüoresan (veya ikincil) X-ışını ölçerek bir numunenin kimyasını belirler. Bir numunede bulunan elementlerin her biri, o spesifik element için benzersiz olan bir dizi karakteristik floresan X-ışınları (“bir parmak izi”) üretir; bu nedenle XRF spektroskopisi, malzeme bileşiminin kalitatif ve kantitatif analizi için mükemmel bir teknolojidir.
ICP Test HizmetiAltın takı alaşımlarında altının belirlenmesi için ICP (endüktif olarak eşleştirilmiş plazma) yöntemi, kupelasyona alternatif olarak hizmet edebilen tek spektrometrik yöntem olarak kabul edildi.

Etkinlikler